tłumaczenia konferencyjne

Czym jest tłumaczenie konferencyjne

Tłumaczenia konferencyjne to bardzo ciekawa forma tłumaczeń. Warto się nad nimi nieco pochylić, warto się im nieco przyjrzeć, ponieważ stanowią bardzo ciekawy element nie tylko samej konferencji, ale również samej komunikacji. Jest to, bowiem forma komunikacji, która umożliwia porozumiewanie się między sobą różnych osób, które naturalnie posługują się różnymi językami, których też między sobą nie znają.

tłumaczenia konferencyjneTłumaczenie konferencyjne jest formą tłumaczenia ustnego. Nie odbywa się pisemnie, tylko za pomocą rozmowy. Istnieje wiele różnorodnych form i odmian tego typu tłumaczeń, natomiast, niewątpliwie, ich cechą charakterystyczną jest to, że są to tłumaczenia na pewno ustne. Mogą być oczywiście w formie tłumaczenia na bieżąco, wówczas są to tłumaczenia konferencyjne w typie symultanicznych. Istnieją również takie, gdzie tłumaczenie jest szeptane do ucha uczestnika konferencji.
Jeszcze innym rodzajem tłumaczeń jest na przykład używanie jeszcze jednego języka obcego do przekładu wypowiedzi uczestników konferencji. Wszystko powinno być oczywiście zorganizowane sprawnie, płynnie i bez kłopotów. Już sam fakt konieczności prowadzenia tłumaczeń powoduje, że spotkanie jest nieco dłuższe, że jest bardziej skomplikowane, złożone. Natomiast, jeżeli jeszcze tłumaczenia te nie byłyby zorganizowane sprawnie, to jest to dodatkowe opóźnienie i dodatkowe utrudnienie w zachowaniu płynności konferencji. Zadaniem tego typu tłumaczenia jest zawsze przekazanie treści, która została wyrażona w oryginalnym języku. Samo wyrażenie treści, jednak to początek.
Ma to być płynne wyrażenie, zgrabne, a przede wszystkim sprawne. Nie chodzi tutaj o prowadzenie dosłownego tłumaczenia, bo często w ogóle byłoby to całkowicie bez sensu. Chodzi przede wszystkim o przekazanie sensu, istoty wypowiedzi, a nie o powtórzenie każdego słowa krok po kroku. Najważniejsze w tłumaczeniach konferencyjnych jest porozumienie ze sobą uczestników konferencji.

Podczas prowadzenia tłumaczenia konferencyjnego, oczywiście, tłumacz wypowiada się w pierwszej osobie. Nie jest kimś, kto powtarza czyjeś słowa, wczuwa się w kogoś i mówi w jego imieniu, więc również w pierwszej osobie.