You are currently viewing Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jedną z głównych instalacji montowanych w każdym domu jest instalacja sanitarna. Poprowadzenie jej w budynku nie jest problemem, jednak czasem problemem może być zagospodarowanie odprowadzanych z domu nieczystości. Co zrobić z domowymi ściekami? Jaką metodę ich zagospodarowania wybrać?

Własna oczyszczalnia – ekologiczna i skuteczna

przydomowa oczyszczalniaWarto na początek powiedzieć, że jeżeli teren na którym planujemy budowę domu jest skanalizowany, jesteśmy zobowiązani do podłączenia się do kanalizacji miejskiej. W takim wypadku nie mamy innej możliwości zagospodarowania domowych ścieków, nawet jeśli mielibyśmy na to ochotę. Trzeba jednak przyznać, że podłączenie do kanalizacji miejskiej to najwygodniejsze rozwiązanie. Jeśli jednak teren nie jest skanalizowany możemy pokusić się o budowę własnej oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, czyli inaczej szambo ekologiczne, to nic innego jak niewielki (najczęściej do 3 m3) zbiornik na stałe osady (osadnik wstępny), od którego poprowadzone są nitki drenażowe rozsączające nieczystości na terenie działki. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne dla środowiska? W stu procentach tak, ponieważ proces oczyszczalnia ścieków jest powolny i składa się z kilku etapów, zarówno beztlenowych jak i tlenowych. Dzięki temu przy zachowaniu odpowiednich warunków budowy oczyszczalni, tak oczyszczone ścieki mogą bezpiecznie zasilać grunty i wszelkie cieki wodne, bez obawy o jakiejkolwiek skażenie. Dla sprawnego i bezpiecznego działania takiej instalacji należy zachować odpowiednie odległości i głębokości. Najważniejsza jest odległość drenów od studni, która nie może być mniejsza niż 15 metrów. Odpowiednie odległości dotyczą także granicy działki, rur z gazem i wodą, a także odległość osadnika wstępnego od budynku.

Równie ważna jest prawidłowa głębokość zakopania drenów w gruncie. Wykopy na nitki drenażowe mają około 50 cm szerokości i tyle samo głębokości, przy czym poziom wód gruntowych na działce musi znajdować się minimum 1,5 m poniżej dolnej granicy rur drenażowych. Rurki kładzione są na żwirze i zabezpieczane przed zatykaniem przez ziemię za pomocą geowłókniny. Na terenie tak zagospodarowanej działki nie wolno nam sadzić roślin o głębokim systemie korzeniowym.