Nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa

W każdym zakładzie przemysłowym każdego dnia zachodzi wiele procesów, które mają wpływ na wydajność oraz dochodowość interesów. Wytworzenie danego dobra jest zadaniem złożonym, które wymaga koordynacji działań na wielu płaszczyznach. W związku z tym do planowania przedsięwzięć zatrudniani są specjaliści, którzy pracują w grupach zadaniowych. Jedną z nich jest z całą pewnością sekcja utrzymania ruchu.

Jakimi parametrami charakteryzuje się energia elektryczna?

pomiary jakości energii elektrycznejOdpowiada ona za ciągłość realizowanych procesów. Zadaniem specjalistów jest nadzór nad maszynami oraz liniami technologicznymi tak żeby zrealizować założony plan. Bardzo często w tym celu wykonywane są pomiary jakości energii elektrycznej, która ma bardzo duży wpływ na sprawność czy niezawodność funkcjonowania maszyn. Zasilanie powinno posiadać odpowiednie parametry, które pozwalają na działanie sprzętów w nominalny sposób. Niepożądane są jego wszelkie zapady, zaniki czy wahania. Dodatkowo bardzo ważnym czynnikiem jest kontrola wartości napięcia, natężenia płynącego prądu czy współczynników jakościowych. Ważnym zagadnieniem jest dobór właściwego urządzenia do potrzeb danego zakładu. Na rynku dostępne są bowiem analizatory jednofazowe oraz trójfazowe. Te drugie montowane są w instalacjach do których podłączone są maszyny o dużej mocy. Kolejnym ważnym parametrem jest dokładność pomiaru.

Im bardziej precyzyjne informację są przekazywane przez urządzenie tym lepiej można dobrać przyszłe działania, które mają poprawić bieżący stan rzeczy. Warto wspomnieć, że w zakładach przemysłowych często dokonywane są różnego rodzaju inwestycje czy modernizacje parku maszynowego. Ich kolejność jest właśnie ustalana na podstawie zebranych przez aparaturę kontrolno-pomiarową informacji. W ten sposób można znacznie zoptymalizować poszczególne procesy.