agencja social media

Porównanie mass media, a social media

Mass media to masowe środki przekazu, gdy tymczasem social media stanowią społeczne środki przekazu – media społeczne. Social media nie mają ograniczeń takich jak mass media(np. ograniczona ilość nakładu, wymagane duże nakłady finansowe).

Agencja social media – rodzaje usług

 

agencja social media

Mass media umożliwiają działania jedynie na szeroką skalę z nastawieniem na relacjonowanie i narrację(czyli tylko przesyłanie tej samej informacji tylko w jedną stronę – do odbiorców i brak opcji odniesienia się użytkownika do poznanych treści). Mass media kontrolują więc co i w jaki sposób jest przesyłane do odbiorców oraz możliwości odnoszenia się przez odbiorców do treści. Natomiast agencja social media to będące pod kontrolą społeczną środki przekazu mogące być wykorzystywane do komunikacji na dowolną skalę, zawierające zarówno treść przekazu jak i możliwe punkty widzenia odnoszące się do informacji. Agencja social media takie jak Mondaypr nastawione są na dialog, polemikę, dyskusję, wymianę poglądów i społecznie realizowaną analizę. W przypadku agencja social media publikacja informacji to dopiero początek, gdyż po tym następuje dołączanie odniesień do niej (np. komentarze) oraz rozszerzenie czy uzupełnienie jej treści. Pierwotna informacja może być modyfikowana. Informacja w mass mediach nie może być już zmieniana, a w social media jest możliwość jej edycji lub rozszerzenia. Treści w social media mogą być tworzone przez profesjonalnych twórców, strony których informacja dotyczy bezpośrednio, postronnych obserwatorów i  osoby zainteresowane. Mass media oferują tylko możliwość sprostowania informacji. W mass mediach dostęp do narzędzi wytwórczych jest mocno ograniczony. Tymczasem w social media dostęp do tworzenia i odbioru treści w social media jest wolny. Na wartość informacji wytworzonej w social media ma wpływ bezpośrednie uczestnictwo tej grupy społecznej, która naprawdę skupiona jest wokół poruszanego tematu. W social media istnieje przejrzystość i otwartość współpracy, czyli każdy zainteresowany ma w dowolnym momencie dostęp do treści swoich i innych współtwórców. Dodatkowo jest możliwość odnoszenia się nie tylko do podstawowej treści ale i do wkładu innych twórców.