Profesjonalne ogrzewanie – rekuperatory

Rekuperacja fachowo określana jest, jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem. Wymusza ona proces wymiany powietrza w pomieszczeniach. Nawiewanie powietrza z zewnątrz oraz wywiewanie powietrza na zewnątrz budynku przebiega niemalże równocześnie i to w sposób kontrolowany, dzięki czemu odzyskuje się znaczną część energii cieplnej.

Całą wymianą ciepła zajmuje się rekuperator, który dodatkowo dąży do wyrównywania temperatur pomiędzy dwoma rodzajami powietrza, które przepływa przez jego wymiennik. Taki rekuperator działa zarówno zimą, jak i latem. Zimą powietrze wchodzące ogrzewa się od wychodzącego natomiast latem ten proces jest odwrotny, dzięki czemu w środku domu cały czas jest przyjazna temperatura. Rekuperacja ma właśnie to do siebie, że dzięki niej można mieć w domu przez cały rok świeże powietrze. Przy tego typu procesie bardzo duże znaczenie ma gruntowy wymiennik ciepła, który służy do wspomagania wentylacji budynków, a przy tym zwiększa ich komfort cieplny, ujednolicając temperaturę powietrza dostarczaną do budynku.

Gruntowy wymiennik ciepła wykorzystuje przede wszystkim dużą pojemność cieplną gruntu, za pomocą której można zmniejszyć wahania temperatury powietrza dostarczanego do budynku. Ta instalacja wykorzystywana jest do wstępnego ogrzewania powietrza w zimie albo chłodzenia w lecie. Ten system właśnie najczęściej łączony jest z wentylacją mechaniczną budynku i rekuperatorem. Takie wymienniki ciepła na początku stosowane były w budownictwie domów autonomicznych, jednak szybko zyskały uznanie i obecnie są już stosowane w większej części instalacji wentylacyjnych nowo wznoszonych obiektów. Taki wymiennik ciepła trzeba umieścić przynajmniej 20 centymetrów poniżej głębokości przemarzania gruntu, jednak największe korzyści przynosi on, kiedy zamieści się go pomiędzy czwartym, a piątym metrem pod ziemią.

Umiejscowienie go na takiej głębokości, znacznie poprawia jego wydajność energetyczną, dzięki czemu można czerpać z niego mnóstwo korzyści.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.