You are currently viewing Uprawienia jakie ma notariusz

Uprawienia jakie ma notariusz

Notariusz na rynku działa jako osoba zaufania publicznego. Korzystają oni z ochrony przysługującej publicznym funkcjonariuszom zgodnie z sto piętnastym artykułem polskiego Kodeksu karnego.

Notariusz z ochoty prowadzi prawną dzialalność

notariuszPraca wykonywana przez urzędnika notarialnego ma charakter urzędowego dokumentu. Jego obowiązkiem jest czuwanie nad dotrzymaniem i zachowaniem praw i słuszności interesów stron, dla których dokonywane czynności mogą skutkować prawnie. Funkcją jaką notariusze pełnią w Polsce, to zapobieganie sporom sądowym, wynikającym z niedochowania bezpieczeństwa i pewności obrotu. Inaczej mówiąc nie oferują oni usług jak zawody typu adwokaci, ich praca podobna jest do pracy sądu. Obowiązkiem jaki ma każda kancelaria notarialna w Warszawie jest pobieranie i odprowadzanie do sądu opłat sądowych, a także płatność podatków od czynności cywilnych, spadków i darowizn, poobieranych od klientów. Dodatkowo klient opłaca taksę notarialną ustaloną przez rozporządzenie ministra. Zależy ona od typu wykonywanej czynności, a także wartości przedmiotu poddawanego czynnościom notarialnym. Warto wiedzieć, że działalność notariusz ochota jest regulowana za pomocą ustawy z dnia czternastego lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego nazwanej Prawem o notariacie.

Ustrój notarialny w Warszawie nie różni się niczym od innych miast w kraju, a dodatkowo znacząco przypomina on ustrój notarialny w innych państwach Unii Europejskiej. Ma on pełne prawo do sporządzania aktów notarialnych.