obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Windykacja – specyfikacja

Sama właściwa windykacja dzieli się na dwa kluczowe etapy. Możemy spokojnie wyróżnić windykację taką jak windykacja polubowną czy windykację sądową. Pierwszą z opcji windykacji wierzytelności właściwie stosujemy przeciwko dłużnikom, który dobrowolnie podejmą się współpracy a same działania ograniczą się do monitorowania działań danego dłużnika oraz wszelkich jego spłat do czasu uregulowania wierzytelności. Jest to proces najbardziej uczciwy i przyjemny dla obu stron, jeśli tylko pragną doprowadzić do ugody i uregulowania należności pomiędzy sobą.

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Drugą z czynności jest już windykacja sądowa, która jest znacznie dłuższym procesem a zarazem mniej przyjemnym dal obu stron, ze względu na potrzeby stawiania się przed sądem. W takich przypadkach odzyskiwanie długu jest znacznie dłuższe, ale może być jednocześnie jedynym dostępnym rozwiązaniem jeśli dany dłużnik nie zamierza współpracować. Jednocześnie obciążenie dłużnika kosztami windykacji powinno mieć miejsce. Windykacja wierzytelności jest wtedy procesem bardziej pewnym, gdyż poza umową uzyskujemy dodatkowo przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego wraz z klauzulą wykonalności,obciążenie dłużnika kosztami windykacji która umożliwia nam się skierować do odpowiednich środków – windykacja firma. Pozwoli to na znaczne przyspieszenie całego procesu windykacji, który w przypadku drogi sądowej już wyjątkowo się dłużył.
Praktycznie każdy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności możemy przekazać również odpowiedniemu, działającego w okolicy komornikowi, który w naszym imieniu podejmie się odzyskiwanie danego długu wraz z odsetkami samemu wymagając jedynie pewnego udziału w danym odzyskanym długu. Jednocześnie warto mieć na uwadze, że jest to działanie, które wymaga od nas systematycznego odwiedzania danego komornika ze względu na to, że sami komornicy bardzo często odkładają co trudniejsze sprawy i zajmują się tymi, które praktycznie nie wymagają od nich wielkiego zaangażowania i praktycznie same się rozwiązują.
Podobnie jest w przypadku takich działań jak dochodzenie odszkodowań, które przebiegają podobnym szlakiem do windykacji należności z tym, że w przypadku firm, znacznie łatwiej o odszkodowanie.