You are currently viewing Zasady działania czujników termoelektrycznych

Zasady działania czujników termoelektrycznych

Termopary opierają swoje działanie na wynalazku Seebecka, który odkrył, że na styku dwóch metali generuje się napięcie, które jest funkcja temperatury. Czujniki termoelektryczne są skomplikowane.

Co to są czujniki termoelektryczne?

czujnikCzujniki termoelektryczne i czujniki pt 100 są zbudowane z dwóch drutów wykonanych z różnych materiałów. Kiedyś pomiary temperatury przy pomocy termoelementu opierały się na innym termoelemencie, który miał mierzyć już znaną temperaturę, która była temperaturą odniesienia. Najbardziej dokładną metoda otrzymania temperatury odniesienia było zamoczenie spoiny odniesienia w wodzie z lodem. Regulatory temperatury mają często różne współczynniki, zazwyczaj są one podane w ulotkach informacyjnych danych termoparach. W takim przypadku wystarczy odczytać napięcie, a następnie znaleźć odpowiednią temperaturze w tabeli umieszczonej w ulotce. Obecnie uproszczono pomiary i wyeliminowano „kąpiele w zimnej wodzie”. Regulatory temperatury są tak projektowane, że ich obwody dokonują stosownej kompensacji termicznej, co umożliwia nawet odczytywanie małych napięć. Oprócz tego można kontrolować to, co się dzieje pomiędzy termoparą,a końcówkami wejściowymi. Właśnie nowe technologie umożliwiają znanie temperatury wyjściowej, dlatego już nie są potrzebne kąpiele lodowe, by znać temperaturę wyjściową. Taka temperatura może być odgadywana przez czujnik. W ten sposób wyeliminowano odrębne źródła temperatury odniesienia jednocześnie można określać temperaturę styków odniesienia oraz końcówek. Kolejnym etapem upraszczania było wyeliminowanie odcinka drutu stopu drugiego od wejścia do przyrządu aż do styku odniesienia.

Jedno z praw o metalach pośrednich wspomina, że gdy nawet umieści się jeszcze jeden metal pomiędzy dwoma rożnymi metalami, to on nie wpłynie na napięcie wyjściowe, oczywiście pod warunkiem, że styk dodatkowego metalu będzie miał ta samą temperaturę. Poprzez styki, które są przymocowane do bloku izotermicznego to mają te same temperatury. Tak działają czujniki termoelektryczne.