Zastosowanie i metody badania taśm poliuretanowych

Rozprężne taśmy poliuretanowe są produkowane z elastycznej pianki impregnowanej dyspersją akrylową. Dostarczane są w rolkach, a po rozwinięciu samoistnie się rozprężają. Pokryte są warstwą kleju, zabezpieczoną cienką folią z tworzywa sztucznego.

Cechy i funkcje rozprężnych taśm poliuretanowych

taśmy poliuretanoweW zależności od rodzaju, taśmy mogą być wykorzystywane do uszczelnień narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, lub uszczelnień nie narażonych na tego typu czynniki. Niektóre taśmy poliuretanowe odznaczają się tym, że przepuszczają powietrze, ale są szczelne jeśli chodzi o działanie wody i wilgoci. Charakteryzują się różną szerokością i grubością, w zależności od wymiarów szczelin, w których mają być użyte. Głównie wykorzystuje się je do uszczelniania: styków w przegrodach płyt warstwowych, przestrzeni między ościeżami a otworami okiennymi lub drzwiowymi, przestrzeni między lekkimi ścianami osłonowymi i konstrukcją budynku, lub spoin połączeń części z PCV, betonu, drewna, produktów ceramicznych i aluminiowych. Obecnie nie występują normy krajowe i międzynarodowe dotyczące rozprężnych taśm poliuretanowych. Ocenę warunków stosowania taśm ustalono na podstawie analizy norm, dotyczących elastycznych tworzyw porowatych i przyjęto następujące kryteria techniczne: gęstość pozorną, odkształcenie po ściskaniu, wydłużenie przy zerwaniu, klasę wodoszczelności, współczynnik oporu dyfuzyjnego, oraz wytrzymałość na rozciąganie. Dodatkowo oprócz wyżej wymienionych właściwości, mogą być uwzględnione inne cechy tych produktów, na przykład: reakcja na temperaturę, przewodność ciepła, reakcja na zamrażanie lub ogień.

Przeprowadzone badania laboratoryjne dotyczące elastycznych tworzyw sztucznych okazały się również przydatne w ocenie rozprężnych taśm poliuretanowych. Jednak w przypadku niektórych metod, konieczne okazało się zastosowanie specyficznych urządzeń badawczych. Dotyczyło to właściwości związanych z odpornością na działanie wysokich temperatur, odkształcenia po ściskaniu, oraz przepuszczalności powietrza.